RODO

Zasady przetwarzania danych osobowych

(zgodne z art. 5. RODO)

Zachowanie poufności danych jest dla Joga Jolanty Kalinowskiej niezwykle ważne. Chcemy, aby każdy nasz Klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy.

  1. Administratorem danych osobowych jest Joga Jolanty Kalinowskiej, 08-110 Siedlce, ul. Ks.Józefa Obrębskiego 11 NIP 821 151 24 16
  2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane osobowe dotyczą.
  3. Dostęp do danych mają tylko upoważnieni pracownicy naszej firmy. Nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z innymi podmiotami.
  4. Dane osobowe są zbierane w celu potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach jogi i umożliwiają kontakt z naszymi Klientami. Powierzone nam przez Ciebie dane będziemy wykorzystywać w celu informowania Cię o naszych nowych zajęciach, zmianach w grafiku zajęć, zbliżających się promocjach dot. naszych usług oraz w celu informowania Cię o nowych usługach wprowadzanych przez naszą firmę.
  5. Dane osobowe są adekwatne i ograniczone do tego, co niezbędne, aby realizować cele ich przetwarzania. Dane, które nam przekazałeś : imię,nazwisko, adres e -mail, numer telefonu.
  6. Dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane.
  7. Dane osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację Klienta. W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić skontaktuj się z nami wysyłając e-mail na jolakal8@pl. Na ten sam adres prosimy o maila w sprawie poprawienia swoich danych osobowych jeśli są niepoprawne lub wymagają uzupełnienia.
  8. Czas przechowywania danych powiązany jest z uczestnictwem w zajęciach, nie dłużej niż 24 miesiące po ostatnim opłaconym miesiącu.
  9. Klient w każdym czasie ma prawo usunięcia swoich danych z bazy danych firmy Joga Jolanty Kalinowskiej („prawo do bycia zapomnianym”).
  10. Dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem użyciem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem.

 

Administrator danych osobowych: Joga Jolanty Kalinowskiej

tel. ….602 511 932………………………….. , e-mail : www.jogasiedlce.pl