Kontakt

Szkoła Joga Jolanty Kalinowskiej

ul. ks. Józefa Obrębskiego 11

08-110 Siedlce

email: jogasiedlce@wp.pl

Jolanta Kalinowska, numer tel. 602 511 932