Regulamin

Regulamin

 

 1. Uczestnikiem zajęć w szkole Joga Jolanty Kalinowskiej może zostać osoba pełnoletnia, która zapoznała się z Regulaminem i wypełniła deklarację o stanie zdrowia praktykującego.
 2. Od osób poniżej 18 roku życia wymaga się pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
 3. Na zajęcia należy przychodzić co najmniej 10-15 min przed rozpoczęciem zajęć. Jest to czas na przebranie się, sprawy formalne i ewentualne pytania do nauczyciela.
 4. Nie należy jeść 2-3 godziny przed zajęciami.
 5. Niedopuszczalne jest ćwiczenie pod wpływem środków zmieniających świadomość (alkohol, silne leki, narkotyki).
 6. Uczestnik zobowiązany jest przed zajęciami na bieżąco informować nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia – choroby, dolegliwości, przebyte ostatnio operacje, kontuzje, urazy.
 7. Panie w trakcie menstruacji i panie w ciąży są zobowiązane do poinformowania o tym nauczyciela przed rozpoczęciem sesji.
 8. Ćwiczymy boso, na macie (najlepiej mieć swoją) w stroju niekrępującym ruchów.
 9. Obuwie pozostawiamy przed wejściem na salę ćwiczeń, wierzchnie okrycie i ubrania w szatni.
 10. Podczas zajęć nie należy rozmawiać, ani żuć gumy. Należy się zachowywać tak, aby nie zakłócać spokoju innym.
 11. Ćwiczymy zgodnie ze swoimi możliwościami.
 12. Dbamy o porządek na sali – w trakcie i po zajęciach odnosimy pomoce na miejsce.
 13. Przed zajęciami należy bezwzględnie wyłączyć lub wyciszyć telefon komórkowy.
 14. Zajęcia stanowią integralną całość, dlatego obowiązuje punktualność.
 15. Wpłaty za zajęcia dokonujemy do dnia 10 każdego miesiąca.
 16. Każdy klient szkoły Joga Jolanty Kalinowskiej przed wejściem na salę ćwiczeń jest zobowiązany do wpisania się na listę obecności.
 17. Szkoła Joga Jolanty Kalinowskiej zastrzega sobie prawo, iż może być nieczynna w okresie świątecznym oraz w dni ustawowo wolne od pracy oraz dniu ustalone wewnętrznie.
 18. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć oraz instruktora/nauczyciela.
 19. Szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności za parkujące w pobliżu szkoły Joga Jolanty Kalinowskiej samochody i inne pojazdy klientów oraz pozostałych osób, ani żadne wydarzenie związane z parkowaniem tych pojazdów, przebywaniem w ich pobliżu oraz za zachowanie osób trzecich.
 20. Szkoła Joga Jolanty Kalinowskiej zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych (reklamowych) zdjęć wykonanych na terenie szkoły, w godzinach jej pracy oraz podczas imprez zewnętrznych.
 21. Klient bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 22. Szkoła Jogi Jolanty Kalinowskiej nie ponosi odpowiedzialności za uaktywnienie lub zaostrzenie się schorzeń, chorób czy dolegliwości, na które cierpią uczestnicy.
 23. Szkoła Jogi Jolanty Kalinowskiej nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków nie zawinionych przez Szkołę Jogi Jolanty Kalinowskiej.
 24. Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz innych rozporządzeń obowiązujących na terenie szkoły.

60 myśli na temat “Regulamin

 1. Pingback: cialis 5mg price
 2. Pingback: cialis 20mg
 3. Pingback: Order viagra us
 4. Pingback: cialis 20 mg
 5. Pingback: generic cialis
 6. Pingback: cialis discount
 7. Pingback: price of cialis
 8. Pingback: viagra for sale
 9. Pingback: viagra for sale
 10. Pingback: cvs pharmacy
 11. Pingback: Buy cialis online
 12. Pingback: cheap levitra
 13. Pingback: levitra price
 14. Pingback: casino real money
 15. Pingback: slot machines
 16. Pingback: buy tadalafil
 17. Pingback: cash loan
 18. Pingback: short term loans
 19. Pingback: viagra pills
 20. Pingback: slot games
 21. Pingback: cialis buy
 22. Pingback: gordon
 23. Pingback: nicholas
 24. Pingback: new cialis
 25. Pingback: cialis to buy
 26. Pingback: generic cialis
 27. Pingback: cialis generic
 28. Pingback: real online casino
 29. Pingback: casino slots
 30. Pingback: online viagra
 31. Pingback: discount viagra
 32. Pingback: viagra dosage
 33. Pingback: viagra pills
 34. Pingback: viagra canada
 35. Pingback: purchase viagra
 36. Pingback: tadalafil reviews
 37. Pingback: when to buy viagra
 38. Pingback: generic for viagra
 39. Pingback: cheap viagra
 40. Pingback: real casino

Możliwość komentowania jest wyłączona.